English

教师信息

当前位置:首页>师资队伍>教师信息
自动化学院教师信息一览表

北京市教学名师:王久和   苏中  李邓化

 

校级教学名师:厉虹

 

教授(学院)

王久和    张奇志         周亚丽   厉 虹  恒庆海

高国伟   马 洁   曹荣敏    胡平平   艾 红

 

教授(电工中心)

李邓化    高晶敏  嘉林

 

副教授(学院)

管 萍    李 娟    刘丽华     陈雯柏 付兴建  

关静丽    张巧杰              白雪峰        

张 利    吴迎年    张 芳     侯 明  李庆奎

范军芳    王丽婕          刘 佳  王军茹

副教授(电工中心)

杨鸿波    

 

讲师(学院)

王 辉   吴细宝    范新桥   王炜烨         王巧玲   祈 鲲    许晓飞   李明大    柏 森    

 

 


北京信息科技大学自动化学院      地址:北京市海淀区清河小营东路12号      邮编:100192

版权所有:北京信息科技大学            Copyright @2010-2013